Verpleegkundigen spreekuur

Onze praktijkverpleegkundigen begeleiden patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening, zoals diabetes mellitus, astma/COPD en hart- en vaatziekten. Daarnaast verzorgen zij de coördinatie van de zorg bij ouderen en doen zij gecompliceerde wondzorg.

Zij hebben een dagelijkse spreekuur waarvoor u een afspraak kunt maken via de assistente.

Als u wordt verwezen naar het spreekuur van de praktijkverpleegkundige, zullen zij u begeleiden bij uw aandoening. Zij geven u voorlichting, uitleg en bespreken met u wat u zelf kunt doen om met uw ziekte om te gaan. Hierbij werken zij nauw samen met de huisarts.

Zij helpen u inzicht te krijgen in de problemen die kunnen voorkomen bij uw aandoening en zullen u passende, vindingrijke en persoonsgerichte zorg verlenen. Samen met u kijken zij naar uw mogelijkheden en uw beperkingen. Als u verandering wenst, kunnen zij een motiverende rol hebben, maar als voor u verandering niet mogelijk is kunnen zij ook een begeleidende rol hebben om de gevolgen van uw chronische ziekte zo veel mogelijk te beperken.

Ook als u nog niet bekend bent met een van bovenstaande ziektes, kunt u door uw huisarts naar de praktijkondersteuner verwezen worden. Haar taak is dan samen met u te kijken naar de mogelijkheden om het ontstaan van een risicovolle ziekte te voorkomen.

De praktijkverpleegkundigen kunnen u ook begeleiding bieden wanneer u wilt stoppen met roken.

Drijfveren van onze praktijkverpleegkundigen zijn: “Persoonsgerichte zorg bieden, samen zoeken naar oplossingen die passen bij de patiënt, met als doel de kwaliteit van leven voor de patiënt verbeteren.”

De praktijkverpleegkundigen zijn ervaren verpleegkundigen met HBO opleidingsniveau die u professionele zorg verlenen. Zij blijven voortdurend op de hoogte van nieuwe richtlijnen en procedures van bijvoorbeeld het Nederlands Huisarts Genootschap en volgen waar nodig bijscholingen.

Vragen?

Bel ons op: 0598 – 393 050