Psychologische hulp

Uw huisarts verzorgt de eerste opvang indien u psychische klachten heeft en beoordeelt of u binnen de praktijk behandeld kunt worden of dat u verwezen moet worden.

Volwassenen kunnen binnen onze praktijk terecht bij onze praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). Zij biedt laagdrempelige psychologische ondersteuning, vaak in combinatie met online therapie (via Therapieland). Deze zorg valt onder de huisartspraktijk en wordt dus vergoed door de zorgverzekeraar.

Zij kan samen met u kijken welke zorg u nodig heeft en kan u ook eventueel doorverwijzen naar de geschikte hulpverlener die de behandeling zal overnemen.

Voor een afspraak kunt u contact opnemen met de assistente. Als u aangeeft dat u vanwege psychologische klachten een afspraak wil, dan kan zij hiermee rekening houden in de planning.

Ondersteuner Jeugd & Gezin

Binnen ons centrum is een Ondersteuner Jeugd & Gezin (OJG) van de gemeente werkzaam voor alle huisartsenpraktijken.

Zij biedt laagdrempelig hulp aan kinderen, jongeren en ouders met opvoed- en opgroeiproblemen. Zij is de verbindende schakel tussen huisarts, CJG, onderwijs en specialistische jeugdhulp.

De OJG kan u helpen bij veel verschillende klachten. In de praktijk zijn het vaak:

 • Zorgen over de ontwikkeling
 • Moeilijkheden in de opvoeding
 • Zorgen over het gedrag (bijv. druk, stil)
 • Prikkelbaarheid/boosheid
 • Angsten of somberheid
 • Dwangklachten
 • Problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim)
 • Zindelijkheidsproblemen zonder medische oorzaak (bijv. bedplassen)
 • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak

Een eerste afspraak wordt gemaakt via de assistente.  De vervolgafspraken maakt u zelf met de OJG.

U hoeft niet te betalen voor de gesprekken met de Ondersteuner Jeugd en Gezin. Deze worden volledig vergoed door de gemeente.

Welzijn op Recept

Sinds 1 november 2020 is er een welzijnscoach verbonden aan de huisartsenpraktijken in het Medisch Centrum Hoogezand Sappemeer.

Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u een welzijnsrecept (verwijsbrief) geven voor een adviesgesprek wanneer u

 • zich nutteloos voelt (bijv. door werkloosheid)
 • ervaart dat u iets mist in het leven
 • zich niet gelukkig voelt
 • zich eenzaam voelt of weinig onder de mensen komt
 • slecht slaapt of zich constant moe en overvraagd voelt
 • angstig of somber bent

In dat geval kan Welzijn op Recept een uitkomst zijn. Samen wordt op een praktische manier onderzocht wat u zelf kunt doen om u beter te voelen.

Ze neemt en heeft de tijd om u te leren kennen. Vertrouwen is de basis van het contact.

Elk mens heeft andere wensen en behoeften, daarom is er altijd sprake van maatwerk. Ze kan u bijvoorbeeld handvatten bieden voor het versterken van uw zelfvertrouwen of uw leefstijl. Maar ook met u kijken naar deelname aan een activiteit buiten de deur of het doen van vrijwilligerswerk, waardoor u zich prettiger kunt gaan voelen.
Wanneer er sprake is van eenzaamheid en u wilt uw netwerk uitbreiden, ondersteunt ze u daar graag bij. Uiteindelijk beslist u zelf welke weg jullie samen inslaan.

De gesprekken zijn voor u gratis. Ze gaan ook niet ten koste van uw eigen risico. Wel kunnen vervolgactiviteiten waar u voor kiest kosten met zich meebrengen.

Vragen?

Bel ons op: 0598 – 393 050